Nhận diện sản phẩm khung trần và tường thạch cao Vĩnh Tường

Kính gửi: Quý Khách Hàng

Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện nhận diện giúp khách hàng chọn mua đúng sản phẩm chính hãng, tránh mua nhầm hàng nhái, hàng giả. Công ty CPCN Vĩnh Tường xin thông báo một số lưu ý quan trọng trong nhận diện các sản phẩm được sản xuất và phân phối của Vĩnh Tường.

- Phủ lớp Resin vàng ánh kim chống rỉ sét:

Tất cả các sản phẩm thuộc các hệ khung trần chìm OMEGA, SERRA, BASI, ALPHA, TIKA, EKO, M29, hệ khung trần nổi SmartLINE, SlimLINE, TopLINE Plus, FineLINE Plus cũng như hệ khung vách ngăn V-WALL, E-WALL đều được phủ lớp resin vàng ánh kim.
- Cách in phun mới trên sản phẩm:

VINHTUONG + TÊN SẢN PHẨM + SỐ LÔ + TIÊU CHUẨN HOA KỲ (nếu có) + CHỨNG NHẬN NGUYÊN LIỆU THÉP BLUESCOPE (nếu có)

Chú thích:  Số lô gồm: ABC.123456.DEF

Trong đó:   ABC là số ca và số máy - 123456 là số ngày tháng năm sản xuất - DEF là số lô

1. Hệ khung trần nổi Vĩnh Tường 

Sử dụng cho trần thạch cao, trần thả, trần nổi dùng tấm DURAflex, tấm trang trí Vĩnh Tường DECO - Tất cả các sản phẩm khung trần nổi Vĩnh Tường (trừ hệ EliteLINE và thanh viền tường) đều được PHỦ LỚP RESIN VÀNG ÁNH KIM ĐỘC QUYỀN của Vĩnh Tường.

- Dập nổi logo Vĩnh Tường đầu thanh cho tất cả sản phẩm trừ hệ khung EliteLINE.

- In phun: 

Các sản phẩm in phun thông tin sản xuất của Vĩnh Tường: tất cả các sản phẩm.

Các sản phẩm in phun chứng nhận nguyên liệu thép BlueScope trên tất cả các hệ sản phẩm khung trần nổi kể cả thanh viền tường trừ hệ khung EliteLINE và thanh viền tường.

Ví dụ: VINHTUONG TOPLINE3660 123.15042014.456 TC HOA KY ASTM C635-2013 NGUYEN LIEU CUNG CAP BOI BLUESCOPE

2. Hệ khung trần chìm Vĩnh Tường

Sử dụng cho trần thạch cao, trần phẳng, trần giật cấp.

 - Các sản phẩm thuộc hệ OMEGA, SERRA, BASI, ALPHA, TIKA, EKO, M29 đều được  PHỦ LỚP RESIN VÀNG ÁNH KIM ĐỘC QUYỀN của Vĩnh Tường trừ hệ khung TRIFLEX.

- Dập logo Vĩnh Tường đầu thanh cho tất cả sản phẩm.

- In phun:

Các sản phẩm in phun thông tin sản xuất của Vĩnh Tường: tất cả các sản phẩm.

 

Các sản phẩm in phun chứng nhận nguyên liệu thép BlueScope: hệ khung ALPHA và TIKA.

Ví dụ: VINHTUONG ALPHA 123.150414.456 TC HOA KY ASTM C635-07 NGUYEN LIEU CUNG CAP BOI BLUESCOPE

3. Hệ khung vách ngăn Vĩnh Tường 

 - Tất cả các sản phẩm khung vách ngăn Vĩnh Tường đều được PHỦ LỚP RESIN VÀNG ÁNH KIM ĐỘC QUYỀN của Vĩnh Tường trừ hệ khung vách ngăn V-SHAFT.

- Dập logo đầu thanh cho tất cả sản phẩm trừ thanh J của hệ vách V-SHAFT

- In phun thông tin sản xuất của Vĩnh Tường cho tất cả sản phẩm 

Ví dụ: VINHTUONG V-WALL 123.150414.456 TC HOA KY ASTM C645-11a

 

NHẬN DIỆN MỚI BAO BÌ VÀ NHÃN SẢN PHẨM

HỆ KHUNG TRẦN NỔI: EliteLINE, SmartLINE, SlimLINE, TopLINE Plus, FineLINE Plus

 

Đối với Nhãn dán trên bao bì:


1. Logo mới của Vĩnh Tường: logo Vĩnh Tường Saint-Gobain

2. Các chứng nhận, giải thưởng chính thức đặt trên nhãn mới: 

- Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

- Chứng nhận ASTM 

- Hệ thống quản lý môi trườngISO 14001: 2004

- Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

3. Các thông tin còn lại không thay đổi
- Nhãn song ngữ Anh – Việt

- Nhãn loại 1:  màu vàng, hàng ngoài quy cách có nhãn ghi rõ thông tin quy cách theo yêu cầu của khách hàng

4. Không có sản phẩm loại 2


Đối với bao bì của sản phẩm:


 

1. Logo mới của Vĩnh Tường: logo Vĩnh Tường Saint-Gobain 

2. Các thông tin khác không đổi, gồm: 

- Bao bì cho hệ Khung trần nổi (Smartline, Slimline, Topline Plus, Fineline Plus) có dải màu vàng trên nền giấy carton.

- Màu sắc băng keo bọc đầu hộp như hiện tại: 

+ FineLINE Plus: xanh dương;

+ TopLINE Plus: xanh lá;

+ SlimLINE: vàng; 

+ SmartLINE: xám.

 

3. Hệ khung Vĩnh Tường EliteLINE vẫn duy trì hộp bao bì màu trắng

4. Không có sản phẩm loại 2

HỆ KHUNG TRẦN CHÌM: OMEGA, SERRA, TRIFLEX, ALPHA, BASI, EKO, TIKA, M29

 

1. Logo mới của Vĩnh Tường: logo Vĩnh Tường Saint-Gobain 

2. Các chứng nhận, giải thưởng chính thức đặt trên nhãn mới

- Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

- Chứng nhận ASTM 

- Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001: 2004

- Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

3. Các thông tin còn lại không thay đổi

- Nhãn song ngữ Anh – Việt

- Nhãn loại 1:  màu vàng, hàng ngoài quy cách có nhãn ghi rõ thông tin quy cách theo yêu cầu của khách hàng

4. Không có sản phẩm loại 2

HỆ KHUNG VÁCH NGĂN


1. Logo mới của Vĩnh Tường: logo Vĩnh Tường Saint-Gobain

2. Các chứng nhận, giải thưởng chính thức đặt trên nhãn mới

- Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

-  Chứng nhận ASTM 

- Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001: 2004

- Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

3. Các thông tin còn lại không thay đổi

+ Nhãn song ngữ Anh – Việt

Nhãn loại 1:  màu vàng, hàng ngoài quy cách có nhãn ghi rõ thông tin quy cách theo yêu cầu của khách hàng

4. Không có sản phẩm loại 2

TẤM TRANG TRÍ VĨNH TƯỜNG DECO


Nhãn kiện DECO nền thạch cao


Nhãn kiện DECO nền tấm cứng

 

1. Logo mới của Vĩnh Tường: logo Vĩnh Tường Saint-Gobain

2. Các chứng nhận, giải thưởng chính thức đặt trên nhãn mới

- Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

- Chứng nhận ASTM 

- Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001: 2004

- Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

- Chứng nhận Nhãn hàng xanh (nền tấm cứng)

- Chứng nhận hợp quy VIBM

3. Các thông tin về nhận diện sản phẩm giữ như hiện tại: 

Cách in phun mới trên mặt sau của tấm: 

Dòng 1: VINHTUONG + mũi tên hướng dẫn chiều lắp tấm 

Dòng 2: LOT: ABC123456-DEF

-ABC: Tổ, số máy (3 số). 

- 123456: ngày tháng năm sản xuất (6 số)

- DEF: số lô (3 số)

Ví dụ: 

LOT: 201061114-053

Tổ 2, Máy 1, sản xuất 06/11/2014, lô 53

TẤM TRANG TRÍ VĨNH TƯỜNG DECO PLUS


Nhãn kiện DECO plus nền thạch cao


Nhãn kiện DECO plus nền tấm cứng


1. Logo mới của Vĩnh Tường: logo Vĩnh Tường Saint-Gobain 

2. Các chứng nhận, giải thưởng chính thức  đặt trên nhãn mới

 

- Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 

- Chứng nhận ASTM 

- Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001: 2004

- Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 

- Chứng nhận Nhãn hàng xanh (nền tấm cứng) 

- Chứng nhận hợp quy VIBM

3. Các thông tin về nhận diện sản phẩm giữ như hiện tại: 

Cách in phun mới trên mặt sau của tấm: 

Dòng 1: VINHTUONG + mũi tên hướng dẫn chiều lắp tấm 

Dòng 2: LOT: ABC123456-DEF

- ABC: Tổ, số máy (3 số) . 

-123456: ngày tháng năm sản xuất (6 số)

- DEF: số lô (3 số)

 

Ví dụ: 

LOT: 201061114-053 , Tổ 2, Máy 1, sản xuất 06/11/2014, lô 53


PHỤ KIỆN: NHÃN & BAO BÌ  

Đối với nhãn: 

1. Logo mới của Vĩnh Tường: logo Vĩnh Tường Saint-Gobain 

2. Các chứng nhận, giải thưởng chính thức  đặt trên nhãn mới

Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

Chứng nhận ASTM 

 Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2004

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

Đối với bao bì:


1. Bao bì ny lông: Logo Vĩnh Tường thay bằng logo Vĩnh Tường – SaintGobain.

2. Bao bì thùng carton: Logo Vĩnh Tường thay bằng logo Vĩnh Tường – SaintGobain, có dải màu vàng in trên bao bì carton.

3. Nhận diện sản phẩm:

- Khóa liên kết: Alpha, Tika, M29 màu nhôm trắng chuyển sang resin vàng.

- Khóa liên kết: Omega, Triflex sử dụng 2 màu nhôm trắng hoặc resin vàng.

Thanh: V đục lỗ, Z đục lỗ, L đục lỗ, U đục lỗ: màu nhôm trắng chuyển sang resin vàng.

Áp dụng cho phụ kiện: 

- Pát 2 lỗ, Tender, Tender PK 223, móc treo Omega

- Đinh thép Vĩnh Tường, Vít kỳ lân Vĩnh Tường

- Băng giấy Vĩnh Tường, Băng keo lưới Vĩnh Tường

- Khóa liên kết: Omega, Triflex, Alpha, Basi, Tika, M29

- Thanh V đục lỗ, Z đục lỗ, L đục lỗ, U đục lỗ

Các quy cách đóng gói của phụ kiện không đổi:

- Vít kỳ lân Vĩnh Tường, Đinh thép Vĩnh Tường : 1kg/ bịch

- Băng giấy Vĩnh Tường, Băng keo lưới Vĩnh Tường: 1 cuộn/ bịch

- Thanh: V, Z, L, U đục lỗ: 40 thanh/bó

- Pát 2 lỗ: 2500 cái/ thùng

- Tender: 2000 cái/ thùng

- Tender PK 223: 600 cái/ thùng

- Móc treo Omega: 1000 cái/ thùng

- Khóa liên kết: Alpha: 2500 cái / thùng

- Omga: 400 cái/ thùng

CỬA THĂM TRẦN 


 - Đối với nhãn:

1. Logo mới của Vĩnh Tường: logo Vĩnh Tường Saint-Gobain 

 

2. Các chứng nhận,  giải thưởng chính thức  đặt trên nhãn mới

Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

Chứng nhận ASTM 

Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001: 2004

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

- Đối với bao bì:

1. Logo Vĩnh Tường thay bằng logo Vĩnh Tường - SaintGobain, có dải màu vàng trên nền bao bì carton.

2. Thông tin nơi sản xuất, thông tin liên lạc

3. Công dụng sản phẩm Cửa thăm trần, được sản xuất trên nền các loại tấm thạch cao/ tấm cứng.

4. Quy cách của sản phẩm: hình ảnh và bản vẽ chi tiết của sản phẩm.

Bài viết tiêu biểu

Tổng đài tư vấn miễn cước toàn quốc:1800-1218


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VĨNH TƯỜNG

Website: www.vinhtuong.com

Miền Nam:  Tầng M, Tòa nhà IPC, 1489 Nguyễn Văn Linh, Q.7, TP.HCM.

Chi nhánh Miền Bắc: Phòng 1402, Tòa nhà Lilama 10, đường Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Nhận thông tin từ Vĩnh Tường

Copyright © 2015 - 2019 Trần Nhà Đẹp