3000 mẫu trần nhà đẹp!
Bạn có thể tham thảo để chọn một mẫu trần nhà thật phù hợp cho bạn.

Sảnh 087

Sảnh 087

Trần thạch cao được thiết kế theo dạng trần phẳng đơn giản, đồng thời bổ sung thêm cửa thăm trần để có thể dễ dàng kiểm tra, thay thế hoặc bảo dưỡng các thiết bị trên trần.